คำตอบ

2014-02-10T18:29:42+07:00
ถูกต้องแ้ล้วครับ เนื่องจากได้มีนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ออกมาเเล้วครับ