ถ้าผลบวกของจำนวนสองจำนวนเท่ากับ 7.1 และผลต่างของสองจำนวนนั้นเท่ากับ 3 จงหาจำนวนสองจำนวนนั้น

2

คำตอบ

  • gun19
  • มือใหม่
2014-02-11T02:16:30+07:00
Solution
ใช้หลักการ 2 สมการ 2 ตัวแปร นะครับ
ให้ผลบวกสองจำนวนเป็น x กับ y

จะไดh

x + y = 7.1  ---- สมการ 1
x - y = 3  ---- สมการ 2

เราเลือกได้ 2 แบบ ว่าจะกำจัดตัวแปร x หรือ ตัวแปร y 
วิธีกำจัดตัวแปร x

สมการ 1 ลบ สมการ 2 
จะได้ -2y = 4.1  ดังนั้น y =  -2.05 
นำ y ไปแทนในสมการ 1 หรือ 2 จะได้ x = 5.05

วีธีกำจัดตัวแปร y

สมการ 1 บวก สมการ 2 

จะได้ 2x = 10.1 
ดังนั้น x = 5.05

แทน x ในสมการ 1 หรือ 2 จะได้ y =  -2.05