การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นมีประโยน์ ดังนี้

2
-เราสามารถศึกษาเพื่อเตรียมตัวหากต้องมีกิจกรรมที่ต้องไปที่นั้นซึ่งจะทำให้เราเข้ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นได้ เช่น อาหาร การอยู่อาศัย -รู้ว่าที่นั้นมีทรัพยากรอะไรบ้าง - รู้จักสถานที่ประวัติศาสตร์ เป็นต้น

คำตอบ

  • junkung
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-10T20:36:32+07:00
1.ทำให้รู้จักคิดวิเคราะห์
2.ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและถูกต้อง
  • dammy
  • มือใหม่
2014-02-14T16:52:08+07:00
ได้คำตอบที่ถูกต้องตามความเป็นมา ได้เรียนรู้วิถีชีวิต