คำตอบ

  • Sumsa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-10T19:31:16+07:00
นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก
อายุ               ความขยายของอกเป็น ซ.ม. เมื่อ      ความสูงเป็น ซ.ม.         น้ำหนักเป็น ก.ก.    
                      หายใจเข้า          หายใจออก      
๑๔ – ๑๕             ๗๕                ๗๒                        ๑๕๗                            ๔๕
๑๖                      ๗๖                ๗๓                         ๑๕๘                           ๔๖
๑๗                     ๗๗                ๗๔                        ๑๕๙                            ๔๗

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ
อายุ            ความขยายของอกเป็น ซ.ม. เมื่อ          ความสูงเป็น ซ.ม.      น้ำหนักเป็น ก.ก.
                หายใจเข้า          หายใจออก      
๑๔ – ๑๕            ๗๕               ๗๒                        ๑๖๐                                   ๔๒
๑๖                     ๗๖              ๗๓                           ๑๖๐                                 ๔๔
๑๗                  ๗๗                    ๗๔                        ๑๖๐                               ๔๖

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ
อายุ             ความขยายของอกเป็น ซ.ม. เมื่อ     ความสูงเป็น ซ.ม.         น้ำหนักเป็น ก.ก.
                  หายใจเข้า            หายใจออก      
๑๔ – ๑๕       ๗๕               ๗๒                        ๑๕๕                                   ๔๒
๑๖                ๗๖                    ๗๓                               ๑๕๖                        ๔๔
๑๗                ๗๗                    ๗๔                               ๑๕๘                      ๔๖

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อายุ             ความขยายของอกเป็น ซ.ม. เมื่อ     ความสูงเป็น ซ.ม.       น้ำหนักเป็น ก.ก.
                  หายใจเข้า            หายใจออก      
๑๔ – ๑๕         ๗๕                    ๗๒                        ๑๕๗                         ๔๕
๑๖                  ๗๖                     ๗๓                       ๑๕๘                         ๔๖
๑๗                      ๗๗                 ๗๔                      ๑๕๙                         ๔๗