บัดนั้นมัจฉานุผู้ชาญชัยศรีเห็นประจักษ์เหมือนคำชนนียินดีก็วิ่งเข้าไปยอกรขึ้นเหนือศิโรเพฐน์น้อมเกศบังคมประนมไหว้ตัวลูกไม่แจ้งประจักษ์ใจจึ่งชิงชัยกับพระบิดาอันโทษนี้ใหญ่หลวงนักลูกรักจักขอโทษาอย่าให้เป็นกรรมเวราแก่ข้าน้อยนี้สืบไป แปลแล้ว ซ่วยหาคำราซาศัพท์แล้วแปลให้หน่อย

1

คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-03-05T19:45:07+07:00
มัจฉา =  ปลา
ศิโรเพฐ=เครื่องประดับศรีษะ
รู้แค่นี้อ่ะ