อะตอมของยูเรเนียมที่มีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง จะมีอิเล็กตรอนกี่ตัว?

1

คำตอบ

2013-12-22T01:47:21+07:00
จำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมที่มีขั้วไฟฟ้าเป็นกลางจะมีค่าเท่ากับเลขอะตอม เลขอะตอมของยูเรเนียมคือ 92 ดังนั้นอะตอมจึงมีอิเล็กตรอน 92 ตัว