การเขียนเป็นประเภทไหนหรอค่ะ มันจะมีแตกได้หลายแบบเลยละ ตย.เป็นโครงการละกัน หลักการและเหตุผลจะเป็นเนื้อหาเริ่มเรื่องด้วยปัญหา หรือประโยชน์ของสิ่งที่เราจะนำเสนอ สุดท้ายจะปิดด้วยแนวคิดว่าประโยชน์จากสิ่งที่เราทำหรือทำแล้วสามารถช่วยอะไรได้ปะมาณนี้ค่ะ ^^

คำตอบ

  • Kelly
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-10T22:24:11+07:00
1. ถามตัวเองก่อนว่าอยากทำอะไร ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับงานอาชีพที่กำลังเรียนอยู่ 
2. จะทำไปทำไม....ทำเพื่ออะไร หรือทำแล้วจะได้อะไร
3. จะทำอย่างไร (หมายถึงการออกแบบงานหรือกิจกรรมที่คิดจะทำ)
4. และทำได้จริงหรือไม่ (เป็นไปได้หรือไม่)
5. ผลที่คิดไว้จะออกมาเป็นอย่างไร (เหมือนการตั้งสมมติฐานหรือคาดการณ์ล่วงหน้า)

ซึ่งมาจากรูปแบบการแก้ปัญหาของ Dewey 7 ขั้นตอน 

1. มีการระบุปัญหา 
2. ระบุแนวทางที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 
3. การประเมินผลหรือคาดการณ์แต่ละแนวทางที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
5. วางแผนสู่การปฏิบัติ
6. นำแนวแก้ปัญหาทางที่เลือกไปลงมือปฏิบัติ
7. ประเมินผล
 จากนั้นก็ลงมือเขียนหลักการและเหตุผลโครงการ โดยจะแบ่งเนื้อหาในการเขียนเป็น 3 ส่วน 
ส่วนที่ 1 อ้างที่มา สาเหตุ ปัญหา หรือแบบง่าย ๆ อ้างรายวิชาที่เป็นงานอาชีพของเราและที่ง่ายยิ่งกว่านั้น....อ้างรายวิชาโครงการซะเลย.....(ที่ทำให้เราต้องมาคิดมาทำอะไร ๆ ที่ยุ่งยากเนอะ อิอิอิอิ )
คำหลักที่ควรใช้ในส่วนที่ 1 ........เนื่องด้วย จาก ตามที่ ปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 เสนอไปว่าจะทำอะไร ทำอย่างไร (เสนอแนวความคิดหรือกิจกรรมที่จะทำนั่นเอง) ทำแล้วจะเป็นอย่างไร แบบไหน
คำหลักที่ควรใช้ในส่วนที่ 2 .......ดังนั้น จึง โดย
ส่วนที่ 3 บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากสิ่งที่ทำ ซึ่งควรจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือสังคม (ดัชนีชี้วัดความมีคุณภาพหรือเป้นคนดีของตัวเองไง 555) 
คำหลักที่ใช้ในส่วนที่ 3 ...........เพื่อให้เกิด เพื่อพัฒนา เพื่อสร้าง เพื่อเป็นประโยชน์
วัตถุประสงค์ของโครงการ ก็นำมาจากหลักการและเหตุผล โดยใช้คำหลักว่า .........เพื่อ
เช่น....เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้ เพื่อเป้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับก็มาจากหลักการและเหตุผลเช่นกัน ในส่วนที่ 3 คือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ สถาบัน หน่วยงานหรือสังคม (อย่างที่กล่าว...จะดูดีมาก )
ลองดูนะคะ แล้วจะรู้สึกว่าไม่ยากอย่างที่คิด
เนื่องด้วย..............................................จึง...................................
เพื่อ......................................................................................................