คำตอบ

2014-02-10T20:08:58+07:00
  • junkung
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-10T20:29:34+07:00
ดนตรีไทยมี 4 ดีด สี ตี เป่า
ดนตรีสากลมี 5 เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องลิ่มนั้ว  เครื่องการะทบ