ช่วยแปลหน่อยนะค่า The explosive energy from the meteor was so great that half a million acres of Siberia forest were devastated, and some trees were knocked over ae distances as far distances

2

คำตอบ

  • Kelly
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-10T20:48:24+07:00
พลังงานระเบิดจากดาวตก ดังนั้นมันยิ่งใหญ่ กว่าครึ่งล้านเอเคอร์ของป่าไซบีเรียถูกทำลายและต้นไม้ได้ล้มมากมาย เป็นระยะทางที่ไกลที่สุด
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-11T18:37:38+07:00
พลังงานจากดาวตกเป็นอย่างดีที่ครึ่งล้านเอเคอร์ของป่าไซบีเรียถูกทำลายและต้นไม้บางต้นถูกเขี่ยไปเป็นระยะทางเป็นระยะทางแอไกล