คำตอบ

  • fonny
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-10T20:12:44+07:00
มี 17 อำเภอ คือ เมือง ชุมพลบุรี โนนนารายณ์ ปราสาท กาบชิง ท่าตูม จอมพระ รัตนบุรี สนม ศีรขรภูมิ สังขะ ลำดวน สำโรงทาบ บัวเชด พนมดงรัก ศรีณรงค์ เขวาสินรินทร์

2014-02-10T20:18:31+07:00
คำตอบคือ 16 อำเภอ
 กาบเชิง ,เขวาสินรินทร์ ,จอมพระ ,ชุมพลบุรี, ท่าตูม, โนนนารายณ์ ,บัวเชด,ปราสาท,พนมดงรัก,
เมืองสุรินทร์,รัตนบุรี,ลำดวน,ศรีณรงค์ ,ศรีขรภูมิ,สนม ,สำโรงทาบ