การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนในหลอดรังสีแคโทดเกิดจากแรงนิวเคลียร์หรือไม่ ?

1

คำตอบ

  • Auikimger
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-10T20:31:18+07:00
มันเกิดจากแรงนิวเคลียร์โดยที่โปรตอนเป็นตัวทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่