นักเรียนต้องการอยู่ในชุมชนที่มีลักษณะอย่างไร เพราะเหตุใด

2

คำตอบ

  • fonny
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-10T20:27:21+07:00
ต้องการอยู่ในชุมชนที่ทุกคนมีความเข้าใจกัน ดำเนินชิวิตอย่างสะดวกสบาย เพราะถ้าทุกคนมีความเข้าใจกันจะทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งต่อกัน และสามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข
2014-02-10T20:31:26+07:00
ต้องการอยู่ในชุมชนที่มีสิ่งเเวดล้อมที่ดี รู้จักเคารพกฏหมาย มีความสามัคคี เพราะ จะทำให้เราเติบโตมาอย่างมีประสิทธิภาพ มีเหตุผล รู้จักสมัครสมานสามัคคีกัน อยู่ได้อย่างสงบสุข
ต้องอยู่ในชุมชนที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเกรงใจต่อกันไม่มียาเสพติด