คำตอบ

  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-10T22:30:51+07:00
จริงค่ะ
เพราะน้ำผึ้งมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียตามธรรมชาติได้
แต่ต้องเป็นน้ำผึ่งจริงเท่านั้นนะค่ะ