คำตอบ

  • Kelly
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-10T21:54:18+07:00
ความคิดคนเรา   นั้นเข้าใจยาก
คาดเดาลำบาก   มีมากนิสัย
การอยู่ร่วมกัน    ต้องหมั่นเกรงใจ
ช่วยเหลือกันไป  บ้านใกล้เรือนเคียง.    

#แต่งสดจ๊ะ ผิดพลาดประการใดขออภัย
2014-02-11T18:08:12+07:00
   กล่าวถึงความรัก     หายากหนักหนา
หัวใจไขว้คว้า            เอื้อมหาไม่มี
ความเอ๋ยความรัก      ใครเล่าหวังดี
เท่ามารดานี้              อีกคุณบิดา

ปล.ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อกับแม่ของเราแล้ว เพราะฉะนั้นรักคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆ นะคะ ^^