วงดุริยางค์กับวงโยทวาธิต แตกต่างกันยังไง แล้วทำไมถึงเรียกต่างกันคะ

1

คำตอบ

2014-02-10T21:16:29+07:00
1) วงดุริยางค์ (Orchestra) เป็นวงดนตรีที่ต้องผสมด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆจนครบทั้ง 4 ตระกูล คือ เครื่องสาย(string) เครื่องลมไม้ (Woodwind) เครื่องลมทองเหลือง (Brass) และเครื่องกระทบ(Percussion) ซึ่งจะต้องมีนักดนตรีบรรเลงเป็นจำนวนรวมกันตั้งแต่ 60 คนขึ้นไป แต่ถ้ามีจำนวนนักดนตรีมากกว่า 100 คนขึ้นไป ให้เรียกว่าวงจุลดุริยางค์ วงดนตรีมีลักษณะต่างๆ ที่กล่าวมานี้เหมาะสำหรับใช้บรรเลงภายใน “หอดนตรี” (Music Hall)
               2) วงโยธวาทิต (Military Band) เป็นวงดนตรีที่ผสมด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ รวม 3 ตระกูล คือ เครื่องลมไม้ (Woodwind) เครื่องลมทองเหลือง (Brass) และเครื่องกระทบ(Percussion) วงดนตรีในลักษณะนี้ตามปกติเหมาะสำหรับใช้บรรเลงนำในการเดินแถวในท้องถิ่นที่เจริญ หรือนั่งบรรเลงในกระโจมดนตรีที่อยู่กลางแจ้ง