ข้อที่ 1) Should/save/the/we/environment/?ช่วยเรียงให้หน่อยนะค่ะ
ข้อที่ 2) could not/without/live/People/plants/?ช่วยเรียงให้หน่อยนะค่ะ
ข้อที่ 3) are/for/important/Trees/man/?ช่วยเรียงให้หน่อยนะค่ะ
ข้อที่ 4) Do/homes/give/trees/animals/?ช่วยเรียงให้หน่อยนะค่ะ
ข้อที่ 5) living things/important/Clean water/for/is/?ช่วยเรียงให้หน่อยนะค่ะ
ข้อที่ 6) How much/want/do/water/you/?ช่วยเรียงให้หน่อยนะค่ะ
ข้อที่ 7) the ocean/get/We/water/from/?ช่วยเรียงให้หน่อยนะค่ะ
ข้อที่ 8) be in/you/Do/want to/the beautiful world/?ช่วยเรียงให้หน่อยนะค่ะ

2

คำตอบ

2014-02-11T03:39:16+07:00
1. Should we save the environment
2. People couldn't live without plants
3 Trees are important for man
4 Trees do homes give animals
5. Clean water is important for living things
6. How much you want do water?
7 We get water from the ocean
8 Do you want to do be in the beautiful world?