คำตอบ

  • Kelly
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-10T21:46:12+07:00
พระพุทธรูปปางไสยาสน์เป็นพระประจำวันใด?
=พระประจำวันอังคาร
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-16T15:47:22+07:00
พระพุทธรูปปางไสยาสน์ หรือ ปางโปรดอสุรินทราหู หรือ ปางปรินิพพาน เป็นพระประจำวันอังคาร