คำตอบ

  • gun19
  • มือใหม่
2014-02-11T01:41:37+07:00
Solution

จาก (x-2)² = 3 (y-4)ใช้สูตรกำลังสองสมบูรณ์กระจายออกมาในสมการข้างซ้าย  ส่วนสมการขวาใช้การคูณกระจายเข้าไปนะครับ 
x²-4x+4 = 3y - 12

ย้ายข้างสมการให้ x อยู่กับ x และ y อยู่กับ y
3y = x²-4x+4+12

จัดให้อยู่ในรุปของสมการพาลาโบลา
y = x²/3 - 4x/3 + 4