คำตอบ

2014-02-11T02:47:04+07:00
"คำนำที่ดีต้องมีลักษณะดังนี้"

             1. เขียนคำนำด้วยคำพังเพย หรือสุภาษิตที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง 

             2. เขียนคำนำโดยการอธิบายความหมายของเรื่อง 

             3. เขียนคำนำโดยขึ้นต้นด้วยคำกล่าวของบุคคลสำคัญ 

             4. เขียนคำนำด้วยการเล่าเรื่อง 

             5. เขียนคำนำด้วยคำถามหรือปัญหาที่สนใจ 

             6. เขียนคำนำด้วยการอธิบายชื่อเรื่อง 

             7. เขียนคำนำด้วยคำกล่าวถึงจุดประสงค์ของเรื่องที่เขียน 

             8. เขียนคำนำด้วยการกล่าวถึงใจความสำคัญของเรื่องที่เขียน