คำตอบ

2014-02-11T02:44:01+07:00
ตำมะหงง- ขุนนางตำแหน่งสมุหนายก                    ดะหมัง-ขุนนางฝ่ายมหาดไทย
ยาสา-ขุนนางฝ่ายตุลากรา                                       ดาหยัง-นางกำนัล สาวใช้
กิดาหงัน – มหาดเล็ก                                                 กุเรปัน-นครรื่นรมย์ สุขสบาย
กระหยาหงัน-ที่อยู่ของเทวดา                                 ประไหมสุหรี- พระอัครมเหสี
มะเดหวี-มเหสีรอง                                                    มะโต-ชายาองค์ที่สาม
ลิกู-ชายาองค์ที่สี่                                                      เหมาหลาหงี-ชายาองค์ที่ห้า
ตุนาหงัน -คู่หมั้น                                                      บุษบาหนึ่งหรัด-บุปผาแห่งรัฐ
จินตะหราวาตี – ดวงจันทร์สวรรค์                              มาหยารัศมี- แสงสว่าง
ดาหา- นครซึ่งยังโลกให้ฉงน                                    กาหลัง-นครที่ยากแก่การโจมตี
สิงหัดส่าหรี – นครแห่งสิงห์                                        อสัญแดหวา- เชื้อสายเทวดา
ปะตาระกาหลา-ชื่อเทวดา                                          สะการะวาตี- ดอกไม้สวรรค์
จินดาส่าหรี-ดอกไม้แก้ว                                             กะหมังกุหนิง-ต้นไม้ภูเขา
จรกา-ไม่มีดี   รูปชั่ว                                                    สังคามาระตา  -ผูรบด้วยรถรบ