สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้ดุลการชำระเงินของประเทศไทยเกินดุลตลอดเวลา

1

คำตอบ

2014-02-11T17:23:39+07:00
เพราะประเทศไทยได้กู้ยืมเงินมาจากต่างประเทศ เพื่อใช้จ่ายในประเทศเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ดุลการชำระเงินของประเทศไทยเกินดุลค่ะ