คำเอกโทษ คำโทโทษ มีอะไรบ้างครับ แล้วจะดูอย่างไงว่าเป็นไม

1

คำตอบ

  • Sumsa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-11T14:12:17+07:00
เอกโทษ คือ คำที่ใช้รูปวรรณยุกต์โทอยู่เดิม แต่ผู้แต่งต้องการใช้ในตำแหน่งที่บังคับให้ใช้รูปวรรณยุกต์เอก ก็มีการอนุโลม ให้เปลี่ยนจากรูปวรรณยุกต์โทเป็นรูปวรรณยุกต์เอก เพื่อให้ใช้ในตำแหน่งนั้นๆ ได้ค่ะ เช่น หน้า - น่า ถ้า - ท่า เถ้า - เท่า

โทโทษ คือ คำที่ใช้รูปวรรณยุกต์เอกอยู่เดิม แต่ผู้แต่งต้องการใช้ในตำแหน่งที่บังคับให้ใช้รูปวรรณยุกต์โท ก็มีการอนุโลม ให้เปลี่ยนจากรูปวรรณยุกต์เอกเป็นรูปวรรณยุกต์โท เพื่อให้ใช้ในตำแหน่งนั้นๆ ได้ค่ะ เช่น ช่วย - ฉ้วย เล่น - เหล้น