นิยามทั่วไปในรูป2มิติ ในปริภูมิแบบยุคลิด ℝ^n (ซึ่งรวมไปถึงปริภูมิเวกเตอร์อื่นๆ ด้วย) เราสามารถนิยามเส้นตรง L เป็นเซตย่อย (subset) ที่อยู่ในรูปแบบ
L = \{\mathbf{a}+t\mathbf{b}\mid t\in\mathbb{R}\}
โดยที่ a และ b เป็นเวกเตอร์ที่กำหนดไว้ใน ℝ^n และ b ไม่เป็นเวกเตอร์ศูนย์ เวกเตอร์ b เป็นการอธิบายทิศทางของเส้นตรง และ a คือจุดที่อยู่บนเส้นตรง และตัวเลือกของเวกเตอร์อื่นๆ ที่แตกต่างกันสำหรับ a และ b สามารถให้ผลเป็นเส้นตรงเส้นเดิมก็ได้
วันนั้น อ ถามหยังบ่าตอบอี้
นั้นไง เด๋วยังแบบสามมิติ อีกนะคะ
3 มิติคล้ายกันนะ แต่มีสามมิติ

คำตอบ

2014-02-11T12:51:32+07:00
คือ สามารถ มองเห็นดั้ยทุก ทิศทางหรือ เช่น ความ กว้าง ความยาว ความหนา ครับ 

คือ อยากได้แค่ตัวนิยามครับ ไม่เอาคำอธิบาย
2014-02-11T17:36:22+07:00
เส้นตรงใน 2 มิติ คือ เส้นตรงในระนาบแกน x และ แกน y
ส่วนเส้นตรงใน 3 มิติ คือ เส้นตรงในระนาบ แกน x,y และ z