คำตอบ

  • Sumsa
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-11T14:28:17+07:00
คำตอบอยู่ในไฟล์น่ะครับ แต่ว่ามีแต่สัตว์ทะเลเท่านั้นน่ะครับ อย่างอื่นคงต้องรอคนอื่นมาตอบน่ะครับ
  • aon101
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-11T18:48:22+07:00
ยุง เป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลก จากหลักฐานฟอสซิลพบว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์ 38-54 ล้านปีมาแล้ว ยุงขึ้นชื่อว่าเป็นแมลงที่ร้ายกาจที่สุด โดยเฉพาะตัวเมียที่กินเลือดของสัตว์เป็นอาหาร อีกทั้งยังเป็นพาหนะของโรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไข้เลือดออก มาเลเรีย โรคเท้าช้าง เคยเกิดโรคระบาดอย่างไข้เลือดออกในประเทศไทยทำให้เด็กตายหลายคนมาแล้ว และนอกจากนี้จะกำจัดยังไงก็ไม่สูญพันธุ์และมันยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ต่อไปอีก นานเท่านาน