คำตอบ

2014-02-11T17:17:07+07:00
Chanya Kaewkeat ค่ะ ตามหลักราชบัณฑิตยสถาน
ขออภัยค่ะ พิมพ์คำว่า "แก้วเกตุ" ผิด ต้องเขียนว่า Kaewket