พี่ๆ เพื่อนๆ ที่เก่งวิชาวิชาคณิตศาสตร์ ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ ในเรื่องของวงกลม วงรี ม4
#ไม่เข้าใจจริงๆ

1

คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-16T10:47:52+07:00