คำตอบ

  • sureya
  • นักช่วยเหลือ
2014-01-02T06:19:27+07:00
สถานทูตคือที่ต้ดต่อประสานงานเกี่ยวกับการทำพาสปอรตและเกี่ยวกับผู้เสียชีว้ตและผู้สูญหายส่วนกงศุลจะเกี่ยวกับด้านส้นค้าที่นำเข้ามาในประเทศและผู้ลักลอบเข้าเมือง