วิชาแคลคูลัสสามารถนำมาประยุกต์ใข้กับเทคโนคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรบ้างครับ

1

คำตอบ

2014-02-11T17:28:42+07:00
ใช้ในการเขียนโปรแกรม และใช้ในการตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม และระบบปฏิบัติการต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ค่ะ