คำตอบ

2014-02-11T18:24:41+07:00
1.เป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลก
2.เป็นภาษาที่สำคัญของอาเซียนเป็นอันดับที่สอง รองจากภาษาอังกฤษ
3.การที่เรารู้ภาษาจีนช่วยให้เราได้รู้จักกับเพื่อนบ้านชาวจีนมากขึ้น
4.ถ้าเราสนใจประวัติศาสตร์ หรือวรรณคดีของจีน เราควรเริ่มเรียนภาษาจีนก่อน
5.ช่วยให้ได้เปรียบทางด้านการค้า เพราะประเทศจีนเป็นประเทศอันดับต้นๆ ที่เป็นเจ้าแห่งการค้า
6.แค่รู้ภาษาจีนภาษาเดียว ก็สามารถคุยกับชาวต่างชาติประเทศอื่นที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลักได้ด้วย
7.ถ้าเรารู้ภาษาจีนก็สามามารถนำไปสอนผู้อื่นได้
8.ถ้าอยากเรียนภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น ควรเริ่มจากการเรียนภาษาจีนก่อน เพราะภาษาจีนเป็นรากศัพท์ของภาษาเกาหลี และญี่ปุ่น
9.ช่วยให้ฟังเพลงจีน ดูหนังจีน ซีรีส์จีน ได้รู้เรื่องมากขึ้น
10.นำไปประกอบอาชีพในอนาคต หรือวางแผนใการศึกษาต่อในอนาคตที่ประเทศจีน หรือประเทศที่ใช้ภาษาจีนได้