คำตอบ

2014-02-11T18:31:34+07:00
การเติม ed มี 3 แบบ คือ
1.เติมได้เลย
2.เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed
3.คำที่ลงท้ายด้วย e อยู่แล้ว ให้เติม d