คำตอบ

  • PAWARE
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-11T23:59:58+07:00
1. always         เสมอ
2. 
because       เพราะ
3. 
but               แต่
4.early             แต่เช้า
5.
few               สองสาม
6.
give              ให้
7.
kind              ใจดี
8.
know             รู้
9.
large             กว้างใหญ่
10.
late             สาย
11.
learn           เรียนรู้
12.
leave           ออกไป
13.
make          ทำ
14.
mean          หมายถึง
15.never           ไม่เคย
16.
often           บ่อยๆ
17.other           อื่นๆ
18.person        บุคคล
19.problem      ปัญหา
20.right           ขวา, ถูกต้อง