กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายแก่คนหนึ่ง มีอาชีพทำนา ฐานะยากจน หาเช้ากินค่ำ จนต้องนำที่นาไปจำนอง
และถูกยึด บุตรชาย 2 คน จึงต้องออกไปช่วยพ่อทำงานหาเงินประทังชีพ เกี่ยวกับเรื่องอะไร

1

คำตอบ

  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-15T14:59:39+07:00