ไม่รู้ว่าจะพิมคำนำงานยังไงอ่ะค่ะ เรื่องบทที่ 6 หลักการทำงานและอาชีพในงานคอมพิวเตอร์

1

คำตอบ

2014-02-13T22:51:43+07:00
           รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา................โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาความรู้ในด้าน(หัวข้อบท)ผู้จัดทำจึงได้เลือกหัวข้อนี้ เนื่องมาจากเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ
           ในการทำทำรายงานประกอบสื่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ ผู้จัดทำขอขอบคุณ............ผู้ที่ให้ความรู้และแนวทางการศึกษา เพื่อนทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะให้ความรู้ และเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกๆท่าน