คำตอบ

  • mik2D
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-04-11T19:23:57+07:00
มุมที่ผมมองผมรู้สึกว่าถ้าตัดกรวยออ จะเห็นเป็นรูปสี่เหลียมคางหมู