คำตอบ

2013-12-23T19:02:41+07:00
ลัทธิฟาสซิสต์คืออุดมการณ์ที่ตรงข้ามกับประชาธิปไตย รัฐมีอำนาจโดยสัมบูรณ์และครบถ้วน โดยประชาชนจะต้องปฏิบัติตามรัฐทุกประการ
ลัทธิ ชาติและสังคมนิยมหรือนาซีนั้นมีแนวคิดดูหมิ่นชาติอื่นและต่อต้านชาวยิว นาซีมีอุดมการณ์ว่าเชื้อชาติอารยันนั้นสูงส่งเหนือกว่าเชื้อชาติอื่นในโลก และภาครัฐจะต้องส่งเสริมเชื้อชาติที่สมบูรณ์แบบอย่างจริงจัง

นาซีมีแนวโน้มจะเชื่อในลัทธิฟาสซิสต์ แต่ฟาสซิสต์ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อในลัทธิชาติและสังคมนิยมเสมอไป