อ่านว่า ฟรานด์ นะ หรืออีกสำเนียงอ่านว่า แฟรนด์ ก็ไ้ด้ แต่ศัพท์นี้ใช่ภาษาอังกฤษรึเปล่า? คือแปลว่าอะไร???
อ่านว่าฟรานด์

คำตอบ

2014-02-11T23:48:12+07:00
อ่านว่า แฟรนด์ หรือ ฟรานก็ได้ครับเขียนเหมือนความหมายต่างตามสภาพบริบทที่ใช้ครับ