การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีประโยชน์ทางด้านใดบ้าง และมีข้อบกพร่องอย่างไร

2

คำตอบ

2014-02-13T22:25:26+07:00
ประโยชน์
- ก่อให้เกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม
- ก่อให้เกิดการร่วมมือร่วมใจกันในการทำงาน
- เกิดความน่าเชื่อถือ
ข้อบกพร่อง น่าจะไม่มีนะค่ะ