มนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีประโยชน์ทางด้านใดบ้าง อละมีข้อบกพร่องอย่างไร

2

คำตอบ

  • TSRIF
  • อัจฉริยะ
2014-02-19T23:03:23+07:00
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อคนรอบข้างจะทำหใ้เรามีความสุขในการดำรงชีวิต
ส่วนข้อบกพร่องอาจจะเกิดความเข้าใจผิดของเพื่อนร่วมงานหรือบุคคลภายนอก
  • mumuay
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-22T00:05:54+07:00
มนุษย์สัมพันธ์ดีจะทำให้เราสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่าย เราจะสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แปลกได้ง่าย