คำตอบ

2014-01-06T10:00:22+07:00
ฮาร์ดแวร์คืออุปกรของคอมทีจับต้องได้ แต่ซอฟต์แวร์คือโปรแกรมของคอมที่จับต้องไม่ได้