คำตอบ

2013-12-23T19:06:28+07:00
Caryatid คือรูปปั้นผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นเสารองรับวิหาร โดยมีโครงสร้าง Entablature (คานรองหลังคา) วางอยู่บนส่วนหัวของรุปปั้น สามารถพบ Caryatid ได้ที่วิหาร Erechtheion กรุงเอเธนส์