คำตอบ

  • Auikimger
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-13T19:44:53+07:00
เพราะพิษงูวิ่งเข้าสู่หัวใจผ่านทางเส้นเลือด
พอหัวใจสูบฉีดเลือดก็จะทำให้พิษเข้าไปทำลายระบบการเต้นของหัวใจ

  • tong0990
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-15T11:23:41+07:00
พิษงูจะเข้าสู่ร่างกายประมาณ 10-20 เปอร์เซ็น
ถ้าคนที่ร่างกายแข็งแรงจะมีภูมิต้านทานสูง จะไม่ถึงกับตาย
แต่คนที่มีภูมิต้านทานต่ำอาจถึงตายได้