หนังสือภาษาไทยบริษัท ก 20 เล่มราคา 720 บาท
หนังสือภาษาไทยบริษัท ข 18 เล่มราคา 684 บาท
ในราคา 1 เล่มหนังสือของบริษัทใดราคาถูกกว่าและถูกกว่ากี่่บาท
2

คำตอบ

2014-02-12T17:41:54+07:00
บริษัท ก ถูกกว่า 2 บาท

วิธีคิดก็เอาจำนวนหนังสือหารราคา จะได้ราคาเเต่ละเล่ม
  • xpthai
  • ผู้เชี่ยวชาญ
2014-02-14T18:59:55+07:00
บริษัท ก ราคาเล่มละ 720/20 = 36 บาท
บริษัท ข ราคาเล่มละ 684/18 = 38 บาท
ดังนั้น ราคาหนังสือ บริษัท ก ถูกกว่า ข เป็นเงิน 2 บาท