คำตอบ

  • cartoonbb
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-12T20:05:45+07:00
เอาตัวส่วนคูณไขว้สลับกันขึ้นไป 
จะได้ m(2m) = (2m-1)(m+1)
แล้วจะจายแจ่ละวงเล็บเพื่อหา m จ้า