คำตอบ

2014-02-12T21:36:39+07:00
การจะบอกว่าแสงที่เรา สงสัยอยูานั้นคือ .. ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าสถานะมัน
.
.
.....................................ฉันไม่รู้
แสงเป็นคลื่น ไฟฟ้า เป็นคลื่นตามขวาง สถานะไรไม่รุ้ 555555555
  • Minta
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T21:39:56+07:00
ก่อนจะกล่าวถึงแสง ขอสรุป ความเข้าใจเรื่องสถานะของสสาร ตรงนี้ก่อน ว่า  โดยทั่วไป เราแบ่งสถานะของสสาร เป็น ของแข็ง (solid) ของเหลว (liquid) และ ก๊าซ (gas)  เราเรียก 3 สถานนะนี้เป็น สถานะแบบดั้งเดิม หรือ แบบคลาสสิก (classical states)
สำหรับ สถานะ อื่น ๆ ของสสารที่มีคนกล่าวถึง เช่น พลาสม่า (plasma), ผลึก (crystalline), อสัณฐาน (amorphous), ผลึกเหลว (liquid crystal), มีการเรียงตัวของขั้วแม่เหล็ก (magnetically ordered), ของไหลยิ่งยวด (superfluid), ... ล้วนเป็นการแบ่งโดยดูคุณสมบัติเพิ่มเติมของสสารที่สนใจ และ เราเรียก สถานะที่เกิดจากการแบ่งแบบนี้ว่า สถานะแบบไม่ดั้งเดิม (nonclassical states)