คำตอบ

  • Nuttsu
  • ผู้ใฝ่รู้
2014-02-14T19:31:16+07:00
ก็ คูณ แมทริกซ์ B ด้วย A แล้วค่อยบวก c อะครับ ที่ไม่เข้าใจนี่ คือ ไม่เข้าใจวิธีการคูณหรือยังไงครับ