ข้อใดเป็นวลี 1.ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก 2.แม่มีความผูกพันกับลูก 3.แม่รู้สึกผูกพันกับลูก 4.แม่และลูกมีความผูกพันกัน

2

คำตอบ

  • cartoonbb
  • นักช่วยเหลือ
2014-02-12T20:26:18+07:00
ตอบข้อ 1.ความผูกพันระหว่างแม่กับลูก
วลีคือคำ ซึ่งไม่ใช่ประโยค 
ข้ออื่นจัดว่าเป็นประโยค
2014-02-12T21:28:46+07:00
วลี ไรความหมาย
ความผูกพัน ผู้เป็นแม่ ไรพันผูก ผู้ป็นลูก
ไรวลี ในหมายความ
.
.
.....................................พี่มี่