คำตอบ

  • Gozzz
  • มือใหม่
2014-02-12T23:42:46+07:00
Cot 45 = 1/tan45 = 1/(1) = 1
sin 30 = 1/2
4cot45 sin30 = 4(1)(1/2)= 2

cot 60 = 1/tan60 = 1/( \sqrt{3} )
cosec30 = 1/sin30 = 1/(1/2) = 2
3cot60cosec30 = 3( \sqrt{3} )(2) = 6 \sqrt{3}

4cot45 sin30+3cot60cosec30 = 2+6 \sqrt{3}