การปฏิรูปสมัยเมจิในญี่ปุ่น ก่อให้เกิดผลทางการเมืองอย่างไร

1

คำตอบ

  • dammy
  • มือใหม่
2014-02-14T17:01:22+07:00
ก่อให้การปฏิรูปสมัยเมจิทำให้ประเทศญี่ปุ่นก้าวไปในทิศทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเพิ่มอำนาจทางการทหารใน ค.ศ. 1905 ภายใต้คำขวัญว่า "ประเทศมั่งคั่ง กองทัพแข็งแกร่ง" (富国強兵 fukoku kyōhei)