คำตอบ

2014-02-12T21:20:38+07:00
พึ่งระลึกไว้เสมอว่าเราคือผู้ไม่รู้
.
.
................................พี่มี่