กำหนดให้ R1={(x,y)∈R×R/x²+y²≤4},R2={(x,y)∈R×R/x+y≥2}เมื่อRคือเซตของจำนวนจริง จะได้คำตอบคืออะไร

1

คำตอบ

2014-02-16T10:21:09+07:00
ไม่เข้าใจค่ะขอโทษด้วยน่ะค่ะคือยังไม่ได้เรียนอ่าค่ะ